KONTAKT COMPANY CZ s.r.o.      - podpora Vašeho odbytu !
HLAVNÍ SLUŽBY

SLUŽBY ZDARMA

LEVNÁ REKLAMA

VAŠE ODKAZY DO VYHLEDÁVAČU

VÝROBA WWW

SPOLUPRÁCE 

ODKAZY PRO :
-   e-komerci
-   podnikání
-   různé příležitosti
-   vzdělávání
-   webmastery

-   zábavu

     HLAVNÍ SLUŽBY

PRINCIP HLAVNÍCH SLUŽEB (stejný pro všechny 3) : Na vlastní náklady propagujeme Vaši firmu, či její produkty (především na internetu). Tím Vám zajišťujeme potencionální zájemce, objednávky či obchodní partnery (záleží na zvolené službě). Naše odměna je stanovena v závislosti na dosaženém výsledku, který lze přesně změřit. Služby jsme schopni modifikovat tak, aby se co nejvíce kryly s Vaším zájmem, proto je pravděpodobně některá z nich vhodná i pro Vás. Všechny tyto služby jsou tím účinnější, čím déle trvá smlouva (to je způsobeno postupným zvyšováním počtu umístěné reklamy). Stručný popis konkrétních hlavních služeb níže.

1) OBJEDNÁVKY : Získáme pro Vás objednávky, které Vám přepošleme e-mailem. Smluvní odměna v % z realizovaných objednávek. Vhodné pro typizované produkty, které je možno prodat  po internetu bez dalšího obchodního jednání (knihy a další zboží vhodné pro zásilkový prodej, letenky, zájezdy, vzdělávací kurzy a rekvalifikace, služby personálních agentur, inzertní služby a mnoho jiného). Možno definovat, kterých položek z  Vašeho sortimentu se tato služba bude týkat i z kterého regionu budou zákazníci. Žádná záloha předem. Více podrobností

2) OBCHOD : Získáme pro Vás obch. partnery z ČR i zahraničí. Pro firmy a produkty, kde je před uzavřením obchodu obvyklé obchodní jednání mezi dodavatelem a odběratelem, kde se jedná o vyšší investice, pokud hledáte obch. partnery ze zahraničí (např. pro export) nebo kde (vzhledem k oboru) nejsme schopni odborně se zákazníkem domluvit objednávku ... Smluvní odměna v % z realizovaných obchodních kontaktů. Tato služba částečně nahrazuje Vaše obchodní oddělení (provedeme první kolo jednání a pokud druhá strana vyhovuje Vašim požadavkům, předáme Vám kontakt). Lze zadat region, který Vás zajímá (v ČR i zahraničí) i další upřesnění týkající se druhé strany (obor podnikání, velikost firmy, ochota splnit určité požadavky a pod...). Roční příspěvek na náklady ve výši 5 000 Kč (tato služba vyžaduje  největší náklady i pracnost). Více podrobností

3) MAPRORING : Zvýšíme návštěvnost Vašich WWW stránek a.přivedeme na Vaše stránky potencionální zákazníky. Odměna dle dosažené návštěvnosti. Můžete zadat, na jaké skupiny návštěvníků se máme zaměřit a zda mají být z ČR nebo ze zahraničí (nebo obojí) a schvalujete použité reklamní texty. Možnost nastavit maximální počet získaných návštěvníků Vašich WWW za měsíc (tím ovlivníte výši fakturovaných částek). Snadná kontrola z Vaší strany. Tato služba je nejideálnější pro firmy a instituce, které chtějí vzbudit zájem většiny průměrných uživatelů internetu v určitém regionu (i na úrovni státu). Dále je vhodná i pro takové firmy a instituce, které dokáží poměrně přesně definovat, které cílové skupiny obyvatel (nebo zákazníků) je zajímají. Jednorázová vratná záloha 3 000 Kč. Současná cena 9 Kč/tuzemského návštěvníka, 15 Kč/zahraničního. Více podrobností